Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

A pályázat célja a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése; a tanyasi termékek védjegy- és minőségrendszerének bevezetése és fejlesztése, a tanyagondnoki szolgálatok fejlesztése, a tanyákon élők egészséges ivóvízzel történő ellátása érdekében szükséges vízminőség-vizsgálatok elvégzése, a tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök és rendszerek telepítése, valamint külterületi közvilágítás kialakítása.

A három célterülten összesen 725 millió forint áll a pályázók rendelkezésére.

A pályázati adatlapok elektronikus kitöltésére és benyújtására 2016. július 8-tól forráskimerülésig, de legkésőbb augusztus 8-ig van lehetőség a Herman Ottó Intézet honlapján. Forráskimerülés esetén – amennyiben a pályázati felhívásban meghatározott keretösszeg 200 százalékát eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az FM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát.

 

LEADER

 

Felső-Szabolcsi Videékfejlesztési Közhasznú Egyesület

 

Széchenyi 2020